Praktiske oplysninger
Dansk medlemskab:

 sekretær@albanogsergijsamfundet.dk

Send dit Navn, adresse og telefonnr., mailadresse., for yderligere oplysninger, via ovenstående mailadresse..

Medlemskab koster 150,- kr om året for enkeltpersoner.

For ægtepar koster det 200,- kr.

SOBORNOST koster 250,- kr. pr år.

Dvs. f.eks.  Ægtepar + Sobornost = 450,- kr

eller enkeltperson (ingen Sobornost) = 150,- kr.

Pengene kan overføres til bankkonto: Reg.nr.: 1551 kontonr.: 103-1546. Anfør venligst "Kontingent" som betalingsformål.