SOBORNOST
Engelsk tidskrift.

Som medlem af Alban- og Sergijsamfundet kan man abonnere på dets tidsskrift Sobornost incorporating Eastern Churches Review, som udkommer to gange om året, og som indeholder vigtige artikler om forskellige aspekter af østlige og vestlige kristne traditioner, boganmeldelser, nyheder fra østlige kirker og meddelelser om Samfundet.
Som abonnent modtager man også et nyhedsbrev.

Det er vanskeligt præcist at gengive det slaviske ord "Sobornost" på dansk. I formen som tillægsord bruger de slaviske folk det til at oversætte ordet "katolsk" (på dansk "almindelig") om kirken i den nikænske trosbekendelse. Sommetider kan det gengives med konciliær enighed, dvs. den enighed, man opnåede ved et kirkemøde. Det blev valgt som navn på samfundets tidsskrift, fordi det også udtrykker ideen om mange mennesker samlet i enhed, hvor der er frihed til at bevare de individuelle forskelle, samtidig med at man alligevel sammen opnår et harmonisk, åndeligt fællesskab.